none / רווחה / 2018

10 היתרונות של עיסוי לבריאות


none
היתרונות של ענבים
היתרונות של ענבים
עיסוי הוא חילופי אנרגיות, אשר באמצעות טכניקות של הזזה, חיכוך ולישה, אם אתה עובד מערכת הדם, הלימפה, העצבים והאנרגטית גרימת הרפיה של הגוף והנפש, לחימה עייפות פיזית ומנטלית. היתרונות שלה עדיין ניתן לצפות במהלך עיסוי, אבל כאשר האדם יוצר את הרגל של קבלת עיסוי לפחות פעם בשבוע, אפשר להראות את כל היתרונות כי סוג