none / רווחה / 2018

היתרונות של מתיחה וחימום


none
מיצים וויטמינים לגיל המעבר
מיצים וויטמינים לגיל המעבר
חימום ומתיחות יש יתרונות רבים כגון יציבה משופרת, גמישות מוגברת, שיפור בביצועים בספורט, הקלה של כאבים במחלות מסוימות או אפילו מניעת פגיעה. עם זאת, כדי לקבל תוצאות טובות, חיוני כי תרגילים אלה להיות מתורגל כראוי במתינות. היתרונות של מתיחה מתיחות הן תרגילים שבהם האדם נשאר לזמן מסוים בתנוחה שבה השריר המיועד נשאר ברמה המקסימלית שלו. היתרונות העיקריים של מתיחה לבריאות הם כדלקמן: 1. שפר יציבה מתי