none / רווחה / 2018

כיצד להפוך את הילד למבוגר בטוח


none
7 עצות בריאות עבור הקיץ
7 עצות בריאות עבור הקיץ
במהלך החינוך של הילד ואת המתבגר, ההורים צריכים להיות קשובים לשבח את המאמץ שהילד עשה כדי לנסות ללמוד משהו חדש, כי לשבח רק תוצאות טובות יכול לעשות את זה רק מראה עניין ממה שכבר שולט, נעילה כאשר עומדת בפני אתגר חדש. זאת משום שהחמאה רק על ההצלחה גורמת לילד לפחד מלנסות פעילויות קשות יותר שהוא עדיין לא שולט בהן, מחשש שיכשל ולא יקבל שבחים. זה עשוי לבוא לידי ביטוי כאשר הילד מקבל שבחי