none / הריון / 2018

תרופות עבור בחילה והקאות בהריון


none
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
ישנן מספר תרופות עבור בחילה בהריון, עם זאת, אלה שאינם טבעיים ניתן להשתמש רק תחת אינדיקציה של רופא מיילד, כמו רבים מהם לא לשמש במהלך ההריון בשל הסיכונים להריון והתינוק. לכן, יש רק הצדקה לקחת תרופות אלה במקרים שבהם היתרונות עולים על הסיכונים, כגון במצבים בהם האישה בהריון הוא מאוד לא נוח או אפילו במקרי