יתרונות הלידה במים - הריון
none / הריון / 2018

דע את היתרונות של הלידה במיםnone
חזרת
חזרת
עבודה רגילה במים מפחיתה את הכאב ואת זמן העבודה, אבל עבור משלוח בטוח, חשוב כי העבודה במים להיות משולב בין ההורים לבין בית החולים או המרפאה שבה התינוק ייוולד, חודשים לפני הלידה. תחילת הלידה. כמה אפשרויות לקבלת מים הלידה הם השימוש של פלסטיק או אמבטיה, אשר צריכה להיות באחריות של בית החולים. המקום צריך להיות נקי כראוי