HYPOCALCEMIA: סימפטומים, גורם וטיפול - הפרעות דם

מהי Hypocalcaemia ומה זה יכול לגרוםnone
כיצד הטיפול ברגל שטוחה נעשה
כיצד הטיפול ברגל שטוחה נעשה
היפוקלמיה היא הירידה ברמות סידן הדם, אשר לרוב לא גורם לתסמינים כלשהם, והוא מזוהה בדרך כלל בתוצאות בדיקת הדם. עם זאת, כאשר כמות הסידן היא נמוכה מדי, תסמינים חמורים כגון התכווצויות שרירים, בלבול נפשי, התקפים יכול להתרחש. Hypocalcemia בדרך כלל מתעוררת כאשר הגוף אינו יכול לשמור על רמות מחזוריות של סידן חופשי, כמו היפופארתירואידיזם או חוסר ויטמין D, למשל, הטיפול נעשה על פי הגורם, תוך התחשבות ב