THALASSEMIA: תסמינים, סוגים וכיצד מתבצעת האבחנה - הפרעות דם

מהי תלסמיה וכיצד לזהותnone
מהו Andropause וכיצד לטפל
מהו Andropause וכיצד לטפל
תלסמיה, הידועה גם בשם אנמיה הים התיכון, היא מחלה תורשתית המאופיינת על ידי פגם בסינתזת המוגלובין, וכתוצאה מכך שינויים תפקודיים. הסיבה לכך היא כי תלסמיה אחד או יותר שרשראות גלובין המרכיבים של המוגלובין מושפעים, התערבות בתהליך של העברת חמצן לרקמות. הביטויים הקליניים של תלסמיה תלויים במספר השרשרות המושפעות ובסוג המוטציה הגנטית שעלולה להתרחש, מה שעלול להוביל לעייפות, לעכבות הצמיחה, לחמימות ולפטומגאליה, למשל. תלסמיה היא מחלה גנטית תורשתית, לא מדב