AMINOPHYLLINE (AMINOPHYLLINE SANDOZ) - ותרופות

Aminophylline (Aminophylline Sandoz)none
Emicizumabe - תרופה לדממת
Emicizumabe - תרופה לדממת
Aminophylline Sandoz היא תרופה המאפשרת נשימה בעיקר במקרים של אסטמה או ברונכיטיס. תרופה זו היא bronchodilator, antasthmatic לשימוש אוראלי וזרקה, אשר פועל על השרירים של הסמפונות מגרה את זרימת הנשימה. תרופה זו ניתן למצוא בבתי מרקחת תחת שמות Minoton, Asmapen, Asmofilin, Pulmodilat, Unifilin ויש לרכוש בבתי מרקחת עם מרש