מה פיגור שכלי, סיבות, תכונות תוחלת החיים - בריאות התינוק

מהי פיגור שכלי, סיבות, מאפיינים ותוחלת חייםnone
משחת הידרוג'ל לפצעים
משחת הידרוג'ל לפצעים
פיגור שכלי הוא מצב, בדרך כלל בלתי הפיך, המאופיין ביכולת אינטלקטואלית נחותה לנורמלי עם קשיי למידה והתאמה חברתית, שבדרך כלל נוכחים מלידה או מתבטאת בשנים הראשונות של הילדות. סיבות אפשריות ברוב המקרים, הגורם לפיגור שכלי אינו ידוע, אך מספר תנאים במהלך ההריון עלולים לגרום או לתרום לפיגור שכלי של הילד, כגון שימוש