HICCUP בתינוקות: מה לעשות ומתי לדאוג - בריאות התינוק

כיצד לעצור שיהוקים תינוקותnone
כיצד להילחם שיעול בהריון
כיצד להילחם שיעול בהריון
השיהוק אצל תינוקות הוא מצב שכיח, במיוחד בימים הראשונים לאחר הלידה, וכבר עשוי להיווצר הרחם האימהי, בימים האחרונים של ההיריון. השיהות מתרחשת עקב התכווצויות של הסרעפת ושרירי הנשימה, שכן אלה עדיין לא בוגרים מאוד, ובסופו של דבר להיות מגורה או בקלות מגורה. הגירויים שבדרך כלל גורמים לשהות הם כאשר התינוק בולע הרבה בזמן הנקה, כאשר הוא ממלא הרבה בטן או כאשר יש לו refluxes, למשל, כדי לעצור את השיהוק, כמה טיפים הם לשים את התינוק למצוץ משהו או להיניק, כדי להבי