בגלל הפהוק הוא מדבק


none
כיצד לשלוט בלחץ עם תרגילים
כיצד לשלוט בלחץ עם תרגילים
פעולת הפיהוק היא תגובה לא רצונית המתרחשת כאשר אחד עייף מאוד או כאשר אחד משועמם, מופיע כבר בעובר, עדיין במהלך ההריון, להיות, במקרים אלה, קשור להתפתחות המוח. עם זאת, הפיהוק אינו תמיד בלתי רצוני, והוא עשוי להתרחש גם עקב "פיהוק מדבק", תופעה המתרחשת רק אצל בני אדם ובעלי חיים מעטים, כגון שימפנזים, כלבים, בבונים וזאבים, המתרחשים בכל פעם שמישהו שומע, רואה או אם אתה חושב על פיהוק. איך פיהוק מדבק אף שהסיבה הספציפית ל"פיהוק מדבק "אינה ידועה, מספר מחקרים מצביעים על כך שהתופעה עשויה להיות קשורה ליכולתו של כל אדם לאמפתיה, כלומר, היכולת לשים את עצמו בנעליו של האחר. לכן, כאשר אנו רואים מישה