none / פיתוח / 2018

מה עושה התינוק בן החמש?


none
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
התינוק כבר 5 חודשים מרים את זרועותיו כדי לקחת מעריסתו או ללכת לחיקו של מי שרוצה, מגיב כאשר מישהו רוצה לקחת את הצעצוע שלו, מזהה את הבעות של פחד, מורת רוח וכעס, ומתחיל להפגין גם רגשות באמצעות הבעות פנים. בנוסף, הוא כבר מסוגל להרים את ראשו וכתפיו כשהוא שוכב ונשען על ידיו, מנסה לגרור, להתגלגל ולשחק עם רעשנים או צעצועים כי הם על היד. הנה מה לעשות כדי ללמד את ה