none / פיתוח / 2018

כאשר התינוק צריך להתחיל לדבר


none
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
בסביבות 12 חודשים התינוק כבר מנסח לפחות ארבע מלים ובשנתיים כבר יכול להרכיב משפט עם שתיים או שלוש מילים, עם אוצר מילים של כ -50 מילים, שמגדיל ל -200 מילים בגיל 3 שנים. התינוק מתחיל על ידי ביצוע קולות כמו "אהה" או "אוהה" סביב 3 חודשים של גיל, ואז ממלמל מילים כגון "לתת דה" או "רע", למשל. בגיל 9 חודשים, התינוק כבר השכל דיבור והוא מסוגל לומר מלים כמו "מאמא". דיבור מושהה יכול להיגרם רק כאשר ההורים אינם מגרים את הדיבור של התינוק או כתוצאה ממחלה כגון חירשות או אוטיזם, למשל. במקרים