none / פיתוח / 2018

התפתחות התינוק - 29 שבועות ההריון


none
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
ההתפתחות ב -29 שבועות של הריון, שהיא 7 חודשים בהריון, מסומנת על ידי מיקום התינוק במצב הטוב ביותר לבוא לעולם, בדרך כלל במהופך ברחם, שנותר עד הלידה. אבל אם התינוק שלך עדיין לא פנה, אל תדאג כי הוא עדיין יש שבועות רבים קדימה כדי לשנות את המיקום. תמונות של העובר ב -29 שבועות התפתחות עוברית ב -29 שבועות ב 29 שבועות, התינוק פעיל מאוד, משתנה כל הזמן עמדות. היא מתנועעת ומשתעשעת בחבל הטבור מאוד בתוך בטנה של אמה, מה שגורם לשקט נפשי