DOXYCYCLINE בול - ותרופות

למד מה Doxycycline הואnone
Fosfomycin - אנטיביוטיקה לדלקת בדרכי השתן
Fosfomycin - אנטיביוטיקה לדלקת בדרכי השתן
Doxycycline הוא אנטיביוטיקה המצוינת לטיפול במחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים רגישים ל- doxycycline כגון קדחת טיפוס, אבעבועות שחורות, קדחת, דלקת ריאות, קדחת הרים סלעית, דלקת השתן, עגבת, שלשול של מטיילים או גרנולומה ממארתית למשל. בנוסף זה יכול לשמש גם למניעת מלריה, leptospirosis או כולרה. אנטיביוטיקה זו פועלת על חילוף החומרים של חיידקים למניעת התזונה שלהם, פיתוח ורבייה, אשר בסופו של דבר מוביל