none / פיתוח / 2018

מה עושה תינוק בן 6 חודשים?


none
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
התינוק בן ה -6 חודשים אוהב שאנשים ישימו לב אליו וקוראים להוריו להיות איתו. הוא פונה אל המתקשר, זרים לזרים, ומפסיק לבכות כשהוא שומע מוסיקה. בשלב זה בולטות האינטליגנציה, ההיגיון והיחסים החברתיים של התינוק, במיוחד ביחסי הגומלין עם ההורים או עם האחים. בשלב זה, התינוק אוהב לקחת את כל מה שהוא בהישג יד ומביא הכל אל הפה, לחוות מרקמים, טעמים ועקביות. לכן, בשלב זה ההורים צריכים להיות זהירים, לשים לב מה התינוק מכניס בפה כדי למנוע את התינוק לבלוע דברי