מה היא תסמונת הקאה מחזורית, הסימפטומים העיקריים וכיצד הטיפול נעשה - מחלות נדירות

תסמונת הקאה מחזורית: למד כיצד לזהותnone
מזונות עשירים choline
מזונות עשירים choline
תסמונת הקאה מחזורית היא מחלה נדירה המאופיינת בתקופות שבהן האדם מבלה שעות בכל פעם ובמיוחד מקיא כאשר הוא חושש למשהו. תסמונת זו יכולה להתרחש אצל אנשים בכל הגילאים, להיות שכיחה יותר בקרב ילדים בגיל בית הספר. לתסמונת זו אין תרופה ולא טיפול ספציפי, והיא מומלצת בדרך כלל על ידי הרופא להשתמש בסמים נגד סמים כדי להפחית סחרחורת ולהגדיל את צריכת הנוזלים כדי למנוע התייבשות. תסמי