MYIASIS: סימפטומים, טיפול ומניעה - הנוהג הכללי

כיצד לזהות ולטפל Myiasis האדםnone
היתרונות העיקריים של שחייה
היתרונות העיקריים של שחייה
מיאסיס אנושי הוא התפשטות של זחלי זבוב על העור, אשר יכול לקרות 2 צורות: אפונה או ברן. הביצ'ירה מתעוררת על ידי הפצצה, ואת berne על ידי זבוב משותף. המאפיינים העיקריים של כל סוג הם: Bicheira: זבוב cochliomyia hominivorax נשענת על העור הפצוע, אשר יכול להיות שריטה, ומקומות 200-200 ביצים, אשר הופכים לזחלים רק 24 שעות, להאכיל על החיים או רקמות מתות. לאחר תקופה זו הם נופלים ולהסתתר באדמה בצורה של גלמים, אשר לאחר כמה ימים יוליד זבובים חדשים. ברן: הזבוב Dermatobia hominis מקומות הזחל על העור לאחר כ 7 ימים חודר באופן פעיל דרך העור שבו זה יישאר כ 40 ימים האכלה על רקמות חיים