YERINIA PESTIS: טיפול, מחזור חיים ותמסורת - מחלות נדירות

טיפול ב- Yersinia pestisnone
Dengvaxia - חיסון דנגי
Dengvaxia - חיסון דנגי
הטיפול של זיהום persis Yersinia יש ליזום זמן קצר לאחר הסימפטומים הראשונים של המחלה מן הממשל של אנטיביוטיקה לתקופה של 10 ימים, בהתאם לדו"ח רפואי, כגון: סטרפטומיצין; טטרציקלין; Gentamicin; פלואורוקוינולון; כלורמפניקול. הטיפול נעשה בבידוד כדי למנוע את התפשטות החיידקים. הטיפול ביוזמת מקטין את הסיכוי למוות לזמן קצר מ -5%. בנוסף, חשוב לבצע הדברה ו / או מכרסמים במקום מגו