סימפטומים וטיפול של ADRENOLEUKODYSTROPHY - מחלות נדירות

מה זה Adrenoleukodystrophy: מחלת לורנצוnone
אפטין - תרופה אפיתית
אפטין - תרופה אפיתית
Adrenoleukodystrophy היא מחלה גנטית נדירה המקושרת לכרומוזום X המגיע לבלוטת יותרת הכליה, למערכת העצבים ולאשכים. המחלה משפיעה על גברים במיוחד יכול להתבטא בכל גיל. Adrenoleukodystrophy משנה מיאלין, חלבון נוכח בחלק הלבן של מערכת העצבים. מערכת העצבים מתפקד כסוג של מעגל חשמלי ומיאלין יש את הפונקציה של בידוד תאי עצב ממעגל זה. כאשר יש שינוי במיאלין, ההולכה לא נעשית כראוי ומערכת העצבים מאבד