Cor pulmonale: מה זה, גורם וטיפול


none
היתרונות של ענבים
היתרונות של ענבים
Cor pulmonale מתאים לשינוי בחדר הימני עקב מחלת ריאות. החדר הימני הוא מבנה השייך למערכת הלב וכלי הדם האחראים על העברת הדם מהלב לריאות ויכול לגרום למחלות ריאות, בעיקר למחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), לסבול שינויים מבניים ולכן פונקציונליים. למד כיצד לזהות ולטפל ב- COPD. Cor Polmonale ניתן לסווג כמו אקוטי או כרוני: Cor pulmonale חריפה : עלול להיגרם עקב תסחיף ריאתי או פציעה של אוורור מכני והוא בדרך כלל הפיך בקלות; כר