מה שאתה צריך לדעת לפני מתן תרופה לילד שלך


none
גוארנה
גוארנה
מתן תרופות לילדים אינו דבר שצריך להיעשות בעל לב קל, וחשוב לבדוק אם התרופה מסומנת לילדים או אם היא נמצאת בתוך תאריך התפוגה, כפי שמומלץ להעריך את המראה של התרופה. במקרה של טיפולים רב יומיים, חשוב לכבד את משך הטיפול המומלץ על ידי הרופא, במיוחד במקרה של אנטיביוטיקה אשר חייב לקחת תמיד לפי תאריך המצוין. לכן, כדי למנוע אי הבנות וחששות, הנה 5 אמצעי הזהירות העיקריים שיש לנקוט בעת מתן התרופה לילד. 5 יש להקפיד לפני מתן תרופה לילד 1. תן רק תרופה המומלצת על ידי הרופא ילדים רק evem לקחת תרופות שרשם הרופא או רופא הילדים, ואף פעם לא מומלצים בתרו