TRICHOTILLOMANIA: האם זה רע כדי להוציא את השיער? - הפרעות פסיכולוגיות

שיער משיכת מאניה: כיצד לזהות את המחלה ואת תרופהnone
כיצד לזהות ולטפל סרטן הפין
כיצד לזהות ולטפל סרטן הפין
המניעה של קטיעת השיער היא מחלה פסיכולוגית הידועה בשם trichotillomania, שם יש אובססיה במשיכת קווצות שיער או שיער מהגוף, ללא שליטה. אפשר להתחיל על ידי משיכת רק כמה שערות או חוטים, וזה מתקדם עד הסרת משיכות שלמות שלמות. שיגעון זה יש תרופה, אבל זה יכול לגרום baldness, ואת השיער נמשך אפילו יכול לבלוע, אשר יכול להוביל מאוחר יותר סיבוכים עקב הצטברות שיער בבטן או במעי. כיצד לזה