להבין את משמעות הדולה ותפקידה בלידה - תינוקות

מהי דולה ומה תפקידהnone
מה אנאיס כוכבים הוא וכיצד להשתמש בו
מה אנאיס כוכבים הוא וכיצד להשתמש בו
לדולה יש תפקיד של ליווי האשה ההרה במהלך תקופת ההיריון, הלידה ואחרי הלידה. מילה זו ממוצא יווני, פירושה "משרת אישה", בשל תפקידו של תמיכה, עידוד, מציע נוחות ותמיכה רגשית בשלב זה. אמנם זה לא מקצוען בריאות, ומבצע שלה מאפשר את קיומו של משלוח אנושי יותר, שכן הוא נפוץ עבור האישה להרגיש חסר אונים בשלב זה. בנוסף, זה נפ