none / הריון / 2018

כיצד לזהות ולטפל STDs בהריון


none
גליבק - תרופה לטיפול בסרטן
גליבק - תרופה לטיפול בסרטן
מחלות המועברות במגע מיני, הידועות כ STD, עשויות להתרחש לפני או במהלך ההריון ועלולות לפגוע בבריאות האם והתינוק, מה שמוביל לסיבוכים כגון לידה מוקדמת, הפלה, משקל לידה נמוך והתפתחות מאוחרת. הסימפטומים משתנים בהתאם לסוג הזיהום המוצג, אבל בדרך כלל גניטלי וגירוד פצעים. הטיפול צריך להתבצע על פי סיבת המחלה, אבל תרופות אנטיביוטיות ותרופות