TABELINHA לא להיכנס להריון זה באמת עובד? - פוריות ומניעת הריון

כיצד להשתמש בטבלה לא טוויסטnone
מזונות עשירים choline
מזונות עשירים choline
הטבלה היא חישוב שנעשה על סמך ימי המחזור החודשי כדי לדעת מתי האישה היא תקופה פורייה, ולכן היא יכולה לתרום לאישה היודעת כאשר היא אינה יכולה לקיים יחסי מין, משום שהיא נמצאת בסכנה להרות. עם זאת, כמו אמצעי מניעה זה לא יעיל מאוד וייתכנו פגמים, אישה לא צריכה להסתמך רק על השולחן, אבל לשייך אמצעי מניעה אחר, כגון קונדום, למשל כדי להגבי