Spermogram: מה זה ואיך זה נעשה?


none
איך לסיים גירוד
איך לסיים גירוד
מבחני הזרע נועדו לנתח את כמות ואיכות הזרע של האדם והוא מתבקש בעיקר לחקור את הגורם לאי פוריות של זוג, למשל. בנוסף לכך שהוא מתבקש להעריך את יכולת הרבייה של הגבר, ניתן לבדוק זאת גם לאחר ניתוח כריתת השתן ולהעריך את תפקוד האשכים. גלה מהם הגורמים העיקריים לאי פוריות הגבר וכיצד לטפל בה. את עלויות spermogram בין R $ 70 ו R $ 180, 00 בהתאם למעבדה, אבל זה זמין ללא תשלום על ידי SUS. איך זה נעשה דגימת זרע נדרש