DACRYOSTENOSIS: מה זה וכיצד הוא מטופל - בריאות התינוק

תעלת דמעות חסום: לראות מה זה אומרnone
לבויד - תרופה בלוטת התריס
לבויד - תרופה בלוטת התריס
החסימה הכללית או חלקית של הערוץ המוביל לדמעות נקרא dacryostenosis. חסימה של תעלת הדמעות יכולה להיות מולדת, בשל פיתוח לקוי של מערכת lacrimonasal, או רכשה, ועלול לנבוע מכות על האף או על עצמות הפנים, למשל. חסימת התעלה אינה קשה בדרך כלל, עם זאת, הרופא צריך להיות הודיע ​​כך שניתן לתת טיפול אם יש צורך, שכן עלולה להיות דלקת של תעלת החסימה, הי