Prevenar 13: חיסון נגד דלקת ריאות ודלקת קרום המוח


none
הפחד שלא לעשות שום דבר יכול להיות מחלה
הפחד שלא לעשות שום דבר יכול להיות מחלה
החיסון המצמד הפנאומוקוקלי, הידוע גם בשם Prevenar 13, הוא חיסון המסייע להגן על 13 סוגים שונים של חיידקי דלקת ריאות Streptococcus , האחראים על מחלות כגון דלקת ריאות, דלקת קרום המוח או דלקת אזנים, למשל. המינון הראשון של החיסון צריך להיעשות על התינוק מ 2 חודשים של גיל כדי להבטיח את ההגנה הטובה ביותר. במבוגר, החיסון צריך להיות מיושם רק