none / פיתוח / 2018

מה הוא encopresis ומה לעשות כדי לרפא


none
בדיקות המאשרות את HPV
בדיקות המאשרות את HPV
Encopresis הוא דליפה של צואה בתחתונים של הילד, אשר לרוב קורה באופן לא רצוני וללא המודעות של הילד. בריחת שתן זו בדרך כלל נובעת מעצירות קודמת, עם הצטברות של שרפרפים קשים, בדרך כלל מסיבות פסיכולוגיות. לכן, הצורה העיקרית של הטיפול היא עם פסיכותרפיה עם פסיכולוג ילד ומעקב על ידי רופא הילדים, אשר עשוי להצביע על דרכים לשפר את עקביות הצואה לטפל עצירות