ENTEROVIRUS: סימפטומים, טיפול וכיצד מתבצעת האבחנה - מחלות זיהומיות

מהו enterovirus ואת הסימפטומים העיקריים של זיהוםnone
כיצד לטפל אוסטאופורוזיס בעמוד השדרה
כיצד לטפל אוסטאופורוזיס בעמוד השדרה
Enteroviruses מתאימות לסוג של וירוסים שיש להם כאמצעי העיקרי שלהם לשכפול את מערכת העיכול, גרימת תסמינים כגון חום, הקאות וכאב גרון, למשל. מחלות הנגרמות על ידי אנטרו-וירוסים מדבקות ביותר והכי שכיחות בילדים, שכן למבוגרים יש מערכת החיסון המפותחת ביותר, המגיבה טוב יותר לזיהומים. ה- enterovirus העיקרי הוא פוליופירוס, שהוא הנגיף הגורם לפוליאליטיס, אשר כאשר הוא מגיע למערכת העצבים, עלול לגרום לשיתוק בגפיים ולתיאום מוטעה לקוי, למשל. למידע נוסף על פוליו. התמסורת של הנגיף מתרחשת בעיקר באמצע