ADENOMYOSIS: להבין כיצד הטיפול נעשה - חיים אינטימיים

כיצד לטפל Adenomyosisnone
כיצד לטפל בעור שמן
כיצד לטפל בעור שמן
טיפול adenomyosis יכול להיעשות באמצעות תרופות או על ידי ניתוחי כדי להסיר רקמות עודף או את הרחם כולו. סוג הטיפול משתנה בהתאם לגיל האישה ולחומרת הסימפטומים, ובמקרים הקלים מומלץ להשתמש רק בתרופות. חשוב כי הטיפול adenomyosis להיעשות על פי ההנחיות של גינקולוג, אחרת עשויה להיות התקדמות של הסימפטומים ולהגדיל את הסיכויים של סיבוכים בהריון בעתיד.