8 בדיקות המזהות סרטן - בחינות אבחון

ראה את בדיקות הדם המזהות סרטןnone
Hemovirtus - משחה טחורים
Hemovirtus - משחה טחורים
כדי לזהות את הסרטן ניתן לבקש על ידי הרופא לבצע את המינון של סמנים הגידול, שהם חומרים המיוצרים על ידי התאים או את הגידול עצמו, כגון AFP ו- PSA, אשר מוגבה בדם בנוכחות סרטן מסוימים. הכר את הסימנים והתסמינים שיכולים להצביע על סרטן. המינון של סמני הגידול חשוב לא רק כדי לזהות סרטן, אלא גם כדי להעריך את התפתחות הגיד