ISONIAZID עם RIFAMPICIN: מנגנון פעולה ותופעות לוואי - ותרופות

Isoniazid עם Rifampicin: מנגנון פעולה ותופעות לוואיnone
מה נוגדנים חד שבטיים הם ומה הם
מה נוגדנים חד שבטיים הם ומה הם
Isoniazid עם rifampicin היא תרופה המשמשת לטיפול במניעת שחפת ועלולה להיות קשורה לתרופות אחרות. תרופה זו זמינה בבתי מרקחת אבל ניתן להשיג רק על ידי מרשם ויש להשתמש בו בזהירות בגלל התוויות נגד ותופעות לוואי זה מציג. כיצד להשתמש בכל הצורות של שחפת ריאתית ואקסטרפולמונארית, למעט דלקת קרום המוח וחולים שמשקלם עולה על 20 ק"ג, יש לקחת את המינונים שמופיעים בטבלה הבאה: