Porphyria: מה זה, סימפטומים וכיצד הטיפול נעשה


none
תפריט תזונה דיאטטי קטוגני
תפריט תזונה דיאטטי קטוגני
פורפיריה מתאימה לקבוצה של מחלות גנטיות ונדירות המאופיינות על ידי הצטברות של חומרים המייצרים פורפירין, שהוא חלבון האחראי להובלת חמצן לזרם הדם, והוא חיוני להיווצרות של heme וכתוצאה מכך המוגלובין. מחלה זו משפיעה בעיקר על מערכת העצבים, העור ואיברים אחרים. פורפיריה היא בדרך כלל תורשתית, או בירושה מההורים, עם זאת, במקרים מסוימים, האדם עשוי להיות מוטציה