none / רווחה / 2018

אנטי פסיכוטיות: מה זה ואיך זה נעשה


none
תרגילים לטיפול בפציעה במניסקוס
תרגילים לטיפול בפציעה במניסקוס
Antigynastics היא שיטה שפותחה בשנות ה -70 על ידי הפיזיותרפיסטית הצרפתית ת'רזה בררת'ר, שמטרתה לפתח מודעות טובה יותר לגוף, תוך שימוש בתנועות עדינות אך קפדניות שמכבדות את כל מכניקת הגוף ותנועתם של כל השרירים. שיטה זו יכולה להיעשות בכל גיל, שכן היא מכבדת את המגבלות של כל גוף, המאפשר חיבור מלא בין המוח והגוף, תוך שיפור משרעת וכוח, מבלי לכפות מיקום הגוף. עבור