PECTUS CARINATUM: מאפיינים, סיבות וטיפול - מחלות נדירות

יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זהnone
בית תיקון עבור זיכרון
בית תיקון עבור זיכרון
חזה היונה הוא השם הפופולרי נתון המום נדיר, הידועה בשם מדעית Pectus carinatum , שבו עצם עצם החזה הוא יצא יותר, מה שגרם להיחלשות בחזה. בהתאם למידת השינוי, זה overhang עשוי להיות מורגש למדי או ללכת מעיניהם. בדרך כלל, הילד עם פקטוס carinatum אין שום בעיה בריאותית, כי הלב והריאות ממשיכים לתפקד כראוי, עם זאת, בשל שינוי פיזי, הוא נפוץ עבור הילד