היפרפלזיה אנדומטריאלית - סימפטומים וטיפול


none
מהו תה Tanchagem עבור?
מהו תה Tanchagem עבור?
היפרפלזיה אנדומטריאלית מורכבת מהגברת עובי הרקמה המפרידה את הרחם מבפנים עקב חשיפה מופרזת לאסטרוגן, אשר עלולה להתרחש אצל נשים שלא מבייצות מדי חודש או שעוברות טיפול באסטרוגן בלבד. היפרפלזיה רירית הרחם אינה קשורה תמיד לסרטן, אך קיים סיכון, ונשים שסבירות גבוהה יותר לפתח סרטן רירית הרחם הן אלו שבנוסף לחשיפה לאסטרוגן, הם גם שמנ