DUOFILM נוזלי ו DUOPILM PLANTAR - ותרופות

דופילם - תרופת יבלותnone
שפעת כדי שפעת וקרה
שפעת כדי שפעת וקרה
Duofilm היא תרופה המצוין להסרת יבלות כי ניתן למצוא בצורה נוזלית או ג 'ל. נוזל דופילם מכיל חומצה סליצילית, חומצה לקטית וקולודיון לקטו-סליצילט, ואילו צמח דופילם מכיל רק חומצה סליצילית בצורת ג'ל. שתי צורות ההצגה של דופילם מסומנות להסרת יבלות מ 2 שנים, אך תמיד תחת אינדיקציה רפואית ולהשתמש בתרופה זו מומלץ להגן על העור סביב היבלת וליישם את המ