דע את הסיכונים של משחק החנק


none
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
המשחק של מחנק, יכול לגרום למוות או לעזוב sequelae חמורה כגון עיוורון או משותקים. זהו סוג של "משחק חנק", שבדרך כלל מתורגל על ​​ידי צעירים ומתבגרים בו הוא גורם לחנק מכוון, על מנת להפריע את מעבר הדם והחמצן למוח. המשחק נראה מלהיב כי הוא מייצר אדרנלין על ידי מניעת המוח של חמצן, אשר גורם התעלפות, סחרחורת אופוריה. אבל התחושות האלה הנובעות מהפסגות האדרנלין שהגוף מייצר ב