none / הריון / 2018

איך לרפא טחורים שעולים בהריון


none
דף הבית הסעד עבור נפוחות רגליים וקרסולים
דף הבית הסעד עבור נפוחות רגליים וקרסולים
טחורים בהריון ניתן לרפא באמצעות צריכת סיבים, מים מושבים האסלה, אבל במקרים מסוימים זה עשוי להיות שימושי כדי ליישם משחה רפואית. בדרך כלל, הם נעלמים עם הטיפול אבל לפעמים זה קשה יותר לרפא והוא יכול להישאר עד הלידה. טחורים חיצוניים בהריון אינם מונעים עבודה נורמלית ואינם מצדיקים ניתוח קיסרי, אך החלטה זו תלויה ברצונה של האישה ובדעתו של הרופא המטפל. כיצד לטפל טחורים בהריון הטיפול ב