שלבי השינה: REM, אור או עמוק


none
בדיקת מיוגלובין: בשביל מה ולמה זה?
בדיקת מיוגלובין: בשביל מה ולמה זה?
מחזור השינה הוא סדרה של שלבים שמתחילים מרגע שהאדם נרדם ומתקדם ונעשה עמוק יותר ויותר עד שהגוף נכנס לשינה של REM. בדרך כלל, REM השינה היא הקשה ביותר להשיג, אבל זה בשלב זה כי הגוף יכול למעשה להירגע שבו שיעור המוח המוחלט הוא גדול יותר. רוב האנשים בצע את הדפוס הבא של שלבי השינה: שלב 1 אור שינה; שלב 2 אור שינה; שלב 3 שינה עמוקה; שלב 2 אור שינה; שלב 1 אור שינה; REM לישון. לאחר היותו בשלב REM, הגוף חוזר לשלב 1 ו