מוקדמת: אשפוז וסיבוכים אפשריים - פיתוח
none / פיתוח / 2018

איך היא התפתחות של התינוק מוקדמתnone
כיצד להקל על המחלה מחלה
כיצד להקל על המחלה מחלה
התינוק המוקדם הוא אחד שנולד לפני 37 שבועות ההריון, שכן האידיאל הוא כי הלידה מתרחשת בין 38 ו 41 שבועות. הפגים עם הסיכון הגבוה ביותר הם אלה שנולדו לפני 28 שבועות או שיש להם משקל לידה של פחות מ 1000 גרם. תינוקות מוקדמים קטנים, בעלי משקל נמוך, נושמים ומזינים את עצמם בקושי, והם נוטים יותר לסבול מסיבוכים בריאותיים, והם צריכים להישאר בבית החולים עד