מוקדמת: אשפוז וסיבוכים אפשריים - פיתוח
none / פיתוח / 2018

איך היא התפתחות של התינוק מוקדמתnone
כיצד לטפל פזילה
כיצד לטפל פזילה
התינוק המוקדם הוא אחד שנולד לפני 37 שבועות ההריון, שכן האידיאל הוא כי הלידה מתרחשת בין 38 ו 41 שבועות. הפגים עם הסיכון הגבוה ביותר הם אלה שנולדו לפני 28 שבועות או שיש להם משקל לידה של פחות מ 1000 גרם. תינוקות מוקדמים קטנים, בעלי משקל נמוך, נושמים ומזינים את עצמם בקושי, והם נוטים יותר לסבול מסיבוכים בריאותיים, והם צריכים להישאר בבית החולים עד