Bioenergetic תרפיה: מה זה וכיצד הוא עשוי


none
הפחד שלא לעשות שום דבר יכול להיות מחלה
הפחד שלא לעשות שום דבר יכול להיות מחלה
טיפול ביו-אנרגטי הוא טיפול גופני המשתמש בתרגילים פיזיים ונשימה ספציפיים, כדי להוריד או להסיר כל סוג של חסימה רגשית (מודעת או לא) בהווה. טיפול ביו-אנרגטי מפעיל את זרימת האנרגיה ומחדש את האנרגיה החיונית של הפרט, עובדת לא רק בגוף הפיזי אלא גם במוח וברגש. נשימה היא מרכיב בסיסי בטיפול זה, כפי שהוא משתנה בהתאם למצב, הנשימה היא איטית יותר במצבים של עצב מהר יותר במצבי לחץ, למשל. מהי תרפיה ביו-אנרגטית? טיפול זה מסומן עבור אנשים שיש להם כל סוג של חסימה רגש