Xeroderma Pigmentosum: מה זה, סימפטומים וכיצד הוא נעשה טיפול


none
טטנוס: 7 סימפטומים שעשויים להצביע על המחלה
טטנוס: 7 סימפטומים שעשויים להצביע על המחלה
זירודרמה pigmentosum, הידוע בכינויו XP, היא מחלה גנטית נדירה תורשתית המאופיינת ברגישות יתר של העור לקרניים האולטרה סגולות של השמש, וכתוצאה מכך עור יבש ונוכחות נמשים וכתמים לבנים, במיוחד באזורים של חשיפה לשמש מוגברת. XP מופיעה בדרך כלל בילדות, וניתן לראות אותה על ידי הנטייה הגדולה של הילד להציג כוויות קשות לאחר מספר דקות של חשיפה לשמש, מלבד הופעת נמשים על הפנים, הזרועות והשפתי