הפרעת אישיות אנטי-חברתית: תסמינים וטיפול


none
מהו תה Tanchagem עבור?
מהו תה Tanchagem עבור?
הפרעת אישיות אנטי-חברתית היא הפרעה נפשית, הידועה גם בשם פסיכופאתיה, המאופיינת בדפוס של התנהגות אדישה והפרת זכויותיהם של אחרים. בדרך כלל, אנשים אלה הם תוקפניים, חסרי רגישות וקשיים רבים בהתאמתם לכללי החברה, חוסר כבוד אליהם והפרתם. הסיבות הבסיסיות עשויות להיות תורשתיות, הקשורות לליקויים במבנים המוחיים של האדם, או אפילו מושפעות מהסביבה. מהם הסימנים והתסמינים? האנטי-חברתי או הפסיכופאת הוא אדם חסר אמפתיה ואינו רגיש