Aplasia חוט השדרה: מה זה, מה הסימפטומים וכיצד לטפל


none
מתי לתת חלב פרה לתינוק
מתי לתת חלב פרה לתינוק
אפלזיה מדולארית או אפלזיה של מוח העצם היא מחלה המאופיינת בשינוי בתפקוד מוח העצם. מוח העצם אחראי על ייצור תאי הדם. כאשר הוא נפגע על ידי כל גורם, הייצור שלה יכול להיות מופחת או אפילו נעצר, מה שמוביל ריכוזים נמוכים של מחזור הדם האדומים תאים, טסיות ו leukocytes. בדרך כלל הסיבה לאפלזיה בעמוד השדרה אינה ידועה, אך עשויה להיות קשורה בחשיפה לחומרים כימיים, לקרינה, לתרופות או כתוצאה מחולי מחלה חמורים יותר, כגון אנמיה של פאנקוני. ירידה במחזור הדם תאים יכול לה