none / דנגי / 2018

למד על מחזור החיים של Aedes Aegypti


none
בדיקת מיוגלובין: בשביל מה ולמה זה?
בדיקת מיוגלובין: בשביל מה ולמה זה?
Aedes Aegypti הוא יתוש המשדר דנגי, Zika, chikungunya ו קדחת צהובה מחזור החיים שלה מחולק ל 4 שלבים: ביצה, זחל, גולם פיתח יתוש. המחזור מתחיל כאשר נקבה מבוגרת מטילה את ביציה על קירות המאגרים במים נקיים, דוממים ובדרך כלל לאחר 7 ימים, הזחל גדל והופך לגלמים, ויומיים לאחר מכן יתוש לחלוטין ומוכן להיות עקץ. הביצים של היתוש עמידות מאוד לשרוד אפילו במשך שנה אחת במקום יבש כאשר המקום הזה מקבל מים נקיים, בתוך כחצי שעה של צוללות זה ביצה יכול להתפתח. יתוש זה לוקח בממוצע 10 ימים לפתח וחי על 30 ימים. נקבה אחת מייצרת 6