תסמונת מעבדה לבנה: מה זה, סימפטומים וטיפול


none
מהו Cytology ומה זה?
מהו Cytology ומה זה?
תסמונת מעבדה לבנה היא סוג של הפרעה פסיכולוגית שבה האדם יש עלייה בלחץ הדם בזמן המינוי הרפואי, אבל הלחץ שלהם הוא נורמלי בהגדרות אחרות. בנוסף ללחץ דם מוגבר, תסמינים אחרים הקשורים לחרדה כגון רעידות, קצב לב מוגבר ומתח שרירים עלולים להתרחש. הסימפטומים של תסמונת זו יכולים להתרחש הן בילדות והן בחיים הבוגרים והטיפול נעשה במטרה לשלוט בסימפטומים של חרדה וכתוצאה מכך למנוע התרחשות של עלייה בלחץ הדם. הסימפטומים העיקריים וכיצד לזהות