האם ניתן לקבל חצבת 2 פעמים? - מחלות זיהומיות

איך היא העברת חצבת



none
חזרת
חזרת
העברת חצבת קורה בקלות רבה באמצעות שיעול או התעטשות של אדם נגוע כמו וירוס המחלה מתפתח במהירות באף ובגרון ומשוחרר לתוך הרוק. עם זאת, הנגיף יכול גם לשרוד עד 2 שעות באוויר או על משטחים בתוך החדר שבו האדם נגוע התעטש או השתעל. במקרים כאלה, אם הנגיף יכול ליצור קשר עם העיניים של אדם בריא, האף או הפה, לאחר מגע הידיים על המשטחים האלה ולאחר מכן לגעת בפניהם, למשל, המחלה יכולה להיות מועברת. עד מתי ניתן